sanal kumar, bahis, şans, talih oyunları ceza davaları

sanal kumar, bahis, şans, talih oyunları ceza davaları P) Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması ve tahsisi konularını karara bağlamak. H) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. G) Üst Kurulun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Üst Kurulu temsil etmek. Ç) Üst Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Üst Kurulun yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak. B) …

View Post